FARMA ŽIAR HOSPODÁRI OD ROKU 2021 NA PLOCHE 100 HEKTÁROV V KATASTRÁLNOM ÚZEMÍ ŽIAR NAD HRONOM A LUTILA NA NOVEJ PÔDE, KTORÚ SA NÁM PODARILO ZAZMLUVNIŤ V ROKU 2020.

O farme

Farma ŽIAR – krátka história

Obhospodarovaná pôda pozostáva z trvalých trávnych porastov – cca 80 hektárov a ornej pôdy – cca 20 hektárov.

Pôdu sme zaregistrovali do systému ekologickej poľnohospodárskej výroby a podnikáme kroky, aby získala ekologický štatút. Aktuálne je v režime tzv. konverzie.

V roku 2022 plánujeme časť výmery využívať ako pastviny pre cca 30 ks dobytka, na zvyšnej výmere dorábať krmivá pre zvieratá.

Aké produkty ponúkame?

Ekológia a ekologické certifikáty

Záleží nám na tom, aké potraviny jeme my a naše deti,
a preto uprednostňujeme kvalitu pred kvantitou

Ako vyzerá naša farma

FOTOGALÉRIA – Vitajte na farme ŽIAR !

kontakt:
SÍDLO

Farma Žiar nad Hronom, s.r.o.
Š. Moysesa 427/81
965 01 Žiar nad Hronom
(bývalá UniCredit banka)

+421 905 369 296
info@phspol.sk