FARMA SLASKÁ HOSPODÁRI OD ROKU 2020 V KATASTRÁLNOM ÚZEMÍ SLASKÁ SYSTÉMOM EKOLOGICKEJ POĽNOHOSPODÁRSKEJ VÝROBY. AKTUÁLNE OBHOSPODAROVANÁ VÝMERA PREDSTAVUJE 250 HEKTÁROV

O farme

Farma SLASKÁ – krátka história

Obhospodarovaná pôda pozostáva výlučne z trvalých trávnych porastov. Cca 100 hektárov pastvín máme ohradených elektrickým oplotkovým systémom. Pastviny sú rozdelené na dve časti a od jari do jesene sa na nich pasú dve samostatné stáda dobytka plemena Aberdeen Angus.

Na zvyšnej výmere dorábame krmivá, ktoré sú primárne určené ako potrava pre naše stádo v zimnom období, v prípade prebytkov na ďalší predaj poľnohospodárom v okolí, ktorí krmiva nemajú dostatok.

Stádo aktuálne pozostáva z cca 100 ks dobytka. Pri obhospodarovanej výmere 250 ha je naším cieľom mať cca 100-120 kráv (matiek), ktoré by nám ročne dávali cca 100 teliat.

Aké produkty ponúkame?

Ekológia a ekologické certifikáty

Záleží nám na tom, aké potraviny jeme my a naše deti,
a preto uprednostňujeme kvalitu pred kvantitou

Hneď v roku 2020 sa nám podarilo získať ekologický štatút na všetku rastlinnú aj živočíšnu produkciu.

Ako vyzerá naša farma

FOTOGALÉRIA – Vitajte na farme SLASKÁ !

kontakt:
SÍDLO

Farma Slaská, s.r.o.
Š. Moysesa 427/81
965 01 Žiar nad Hronom
(bývalá UniCredit banka)

+421 905 369 296
info@phspol.sk