V ROKU 2017 SME NA „ZELENEJ LÚKE“ VYBUDOVALI V KATASTRÁLNOM ÚZEMÍ LUTILA V LOKALITE „GOLAŇOVA MEDZA“ (PRI KOOPERAČNEJ CESTE MEDZI LUTILOU A KOSORÍNOM) MODERNÚ EKOLOGICKÚ FARMU ZAMERANÚ NA CHOV MÄSOVÉHO PLEMENA HOVÄDZIEHO DOBYTKA ABERDEEN ANGUS.

O farme

Farma LUTILA – krátka história

Projekt FARMA LUTILA zahŕňa nový kravín, vnútrofaremné hnojisko na maštaľný hnoj, železobetónovú žumpu, senník pre skladovanie balíkovaného sena/slamy, prístrešok pre stroje a ostatné výrobné, prevádzkové, skladovacie a pomocné objekty. Celková počiatočná investícia do tohto projektu (nehnuteľnosti, technológia, stroje, stádo…) dosiahla výšku takmer 3 mil. €.

Dobytok je od jari do jesene chovaný na pastvinách okolo farmy. Cca 100 hektárov pastvín máme ohradených elektrickým oplotkovým systémom. Farma zaisťuje optimálne ustajnenie celého stáda v priebehu zimného obdobia až do doby nástupu vegetácie.

Okrem nehnuteľností nevyhnutných na chod farmy postupne investujeme aj do kvalitného a moderného strojového vybavenia.

Keďže základným kameňom úspechu pri výkrme dobytka a produkcii kvalitného mäsa je kvalitné krmivo, rozorali sme cca 120 hektárov ornej pôdy a zasiali sme kvalitné lucerko-trávne zmesi. Taktiež sme prisiali kvalitnou trávnou zmesou všetkých cca 100 hektárov lúk, ktoré používame na pasenie dobytka.

Pozitívne výsledky tohto kroku sa prejavili už v prvom roku, keď sme napriek najsuchšiemu roku v histórii meteorologických meraní nielenže dorobili dostatok krmiva na zimné obdobie pre naše stádo, ale disponujeme prebytkom krmiva, ktoré je určené na ďalší predaj.

Stádo aktuálne pozostáva z cca 100 ks dobytka. Pri aktuálnej výmere je naším cieľom mať cca 100-120 kráv (matiek), ktoré by nám ročne dávali cca 100 teliat.

Aké produkty ponúkame?

Ekológia a ekologické certifikáty

Záleží nám na tom, aké potraviny jeme my a naše deti,
a preto uprednostňujeme kvalitu pred kvantitou

Po skolaudovaní farmy na jar 2018 sme začali podnikať kroky vedúce k naplneniu ďalšieho z našich cieľov – získanie ekologického štatútu na všetko, čo na farme vyprodukujeme, t.j. na rastlinnú aj živočíšnu výrobu. Od septembra 2018 je naša rastlinná výroba ekologická, a teda produkujeme bioseno a biosenáž. Štatút na ekologickú živočíšnu výrobu nám bol pridelený v máji 2020, nakoľko sa pre tento krok vyžaduje, aby dobytok minimálne rok konzumoval ekologickú rastlinnú potravu.

Ako vyzerá naša farma

FOTOGALÉRIA – Vitajte na farme LUTILA !

kontakt:
PREVÁDZKA

Farma Lutila
Družstevná 717
966 22 Lutila

(pri kooperačnej ceste medzi Lutilou a Kosorínom)