Farma Lutila - Projekt modernej ekologickej farmy

O NÁS

Hospodárime od roku 2015

Naša spoločnosť hospodári na poľnohospodárskej pôde v katastrálnych územiach Lutila, Žiar nad Hronom a Slaská.

Naša spoločnosť pôsobí v poľnohospodárstve od roku 2015, keď sme začali hospodáriť na pôde v k.ú. Lutila, od roku 2017 potom v k.ú. Žiar nad Hronom a od roku 2020 aj v k.ú. Slaská. Aktuálne obhospodarujeme viac ako 500 hektárov pôdy.

V roku 2017 sme v Lutile na „zelenej lúke“ postavili modernú farmu (FARMA LUTILA) zameranú na ekologický chov mäsového plemena hovädzieho dobytka Aberdeen Angus.

Zameriavame sa na produkciu ekologického hovädzieho mäsa, ktoré dodávame spotrebiteľom z tunajšieho regiónu a taktiež na produkciu ekologického krmiva (bioseno, biosenáž), kde prebytky nad našu reálnu spotrebu predávame poľnohospodárom, ktorí krmiva nemajú dostatok.

FARMA LUTILA

Projekt modernej ekologickej farmy

Naša spoločnosť vybudovala v katastrálnom území Lutila v lokalite „Golaňova medza“ (pri kooperačnej ceste medzi Lutilou a Kosorínom) v roku 2017 modernú ekologickú farmu zameranú na chov mäsového plemena hovädzieho dobytka Aberdeen Angus.

Projekt FARMA LUTILA zahŕňa nový kravín, vnútrofaremné hnojisko na maštaľný hnoj, železobetónovú žumpu, senník pre skladovanie balíkovaného sena/slamy, prístrešok pre stroje a ostatné výrobné, prevádzkové, skladovacie a pomocné objekty. Celková počiatočná investícia do tohto projektu (nehnuteľnosti, technológia, stroje, stádo...) dosiahla výšku takmer 3 mil. EUR.

Dobytok je od jari do jesene chovaný na pastvinách okolo farmy. Cca 100 hektárov pastvín máme ohradených elektrickým oplotkovým systémom. Farma zaisťuje optimálne ustajnenie celého stáda v priebehu zimného obdobia až do doby nástupu vegetácie.

Okrem nehnuteľností nevyhnutných na chod farmy postupne investujeme aj do kvalitného a moderného strojového vybavenia. Disponujeme strojmi ako traktor, kŕmne vozy, kosa, rozdružovač suchých a mokrých balíkov, lúčne brány atď. Viacero poľnohospodárskych operácií sme doteraz zabezpečovali dodávateľským spôsobom.

Pre rok 2020 máme zámer doplniť náš strojový park o teleskopický manipulátor, vlečku, miešací kŕmny voz na prípravu krmiva, zhrňovač, obracač a lis na valcové balíky. Po splnení tohto cieľa by sme boli sebestační, čo sa týka dorábania sena a senáže.

Rok 2019 sa u nás niesol v znamení investícií do kvalitného krmiva, nakoľko sme pochopili, že kvalitné krmivo je základným kameňom úspechu pri výkrme dobytka a produkcii kvalitného mäsa. Z tohto dôvodu sme rozorali cca 120 hektárov ornej pôdy a zasiali sme kvalitné lucerko-trávne zmesi. Taktiež sme prisiali kvalitnou trávnou zmesou všetky lúky, ktoré používame na pasenie dobytka – cca 100 hektárov. Pozitívne výsledky tohto kroku sa prejavili už v prvom roku, keď sme napriek najsuchšiemu roku v histórii meteorologických meraní nielenže dorobili dostatok krmiva na zimné obdobie pre naše stádo, ale disponujeme prebytkom krmiva, ktoré je určené na ďalší predaj.

Čo sa týka stáda – momentálne pozostáva zo 130 ks dobytka. Pri aktuálnej výmere je naším cieľom mať cca 200-250 kráv (matiek), ktoré by nám ročne dávali cca 200 teliat.

Ekológia a ekologické certifikáty

Záleží nám na tom, aké potraviny jeme my a naše deti, a preto uprednostňujeme kvalitu pred kvantitou

Po skolaudovaní farmy na jar 2018 sme začali podnikať kroky vedúce k naplneniu ďalšieho z našich cieľov – získanie ekologického štatútu na všetko, čo na farme vyprodukujeme, t.j. na rastlinnú aj živočíšnu výrobu. Od septembra 2018 je naša rastlinná výroba ekologická, a teda produkujeme bioseno a biosenáž. Štatút na ekologickú živočíšnu výrobu nám bol pridelený v máji 2020, nakoľko sa pre tento krok vyžaduje, aby dobytok minimálne rok konzumoval ekologickú rastlinnú potravu.

Vizualizácie a foto našej farmy

Aktuality

17.7.2020

Vážení vlastníci poľnohospodárskych pozemkov,

ako predseda predstavenstva Poľnohospodárskej spoločnosti, ktorá v katastri Lutila prevádzkuje modernú ekologickú farmu na chov hovädzieho dobytka a ktorá Vás listom požiadala o prenájom Vašich pozemkov, by som rád reagoval na listy od Poľnohospodárskeho družstva Žiar nad Hronom, ktoré Vám boli doručované v uplynulých dňoch a ktoré sa nezakladajú na pravde.

Základným predpokladom nároku na prednostné uzatvorenie nájomného vzťahu je fakt, či Vám bolo nájomné počas celej doby Vášho terajšieho nájomného vzťahu uhrádzané vždy načas. Nakoľko sme z Vašej strany dostávali dlhodobo informácie, že tento nájom nebol zo strany Vášho nájomcu uhrádzaný načas alebo vôbec, rozhodli sme sa osloviť Vás s ponukou o prenájom Vašej pôdy, čo v žiadnom prípade nebolo porušením akéhokoľvek zákona.

Týmto Vás žiadam, aby ste sa nenechali ovplyvňovať nepravdivými a lživými informáciami a využili v prípade Vášho záujmu našu ponuku. My si všetky svoje záväzky plníme riadne a načas.

Celú právnu analýzu k tejto veci si možete prečítať TU.

V prípade ďalších otázok Vám ich radi zodpovieme na osobnom stretnutí.

S pozdravom Ing. Boris Beniak
predseda predstavenstva
Poľnohospodárska spoločnosť, a.s.

Dokument - právna analýza

24.6.2020

Keď sme na jar v roku 2015 na „zelenej lúke“ založili našu Poľnohospodársku spoločnosť a oslovili súkromných vlastníkov pôdy v Lutile a v Žiari nad Hronom so zámerom prenajať si ju, riadne na nej hospodáriť a platiť im dohodnuté nájomné, stretli sme sa s otázkami - kde máme maštaľ, aké máme stroje a koľko máme zvierat...

Fotogaléria

17.6.2020

Sú to 3 roky, čo sme začali s výstavbou našej farmy. Na pozemkoch, na ktorých dnes farma stojí, bola do júna 2017 veľká skládka odpadu a celé územie bolo dlhodobo podmáčané vodou.

Fotogaléria

11.6.2020

Vlaňajšia investícia do zasiatia lucerko-trávnych porastov na cca 120 ha ornej pôdy ako aj prísev cca 100 ha lúk sa nám vyplatila.

Fotogaléria

8.6.2020

Pokosenú, ešte vlhkú zelenú hmotu lisujeme do balíkov, prevážame na farmu, kde vznikne senáž.

Fotogaléria

5.6.2020

Naša dvojročná snaha, keď sme museli splniť množstvo prísnych hodnotiacich kritérií, vyústila do úspešnej certifikácie EKOLOGICKEJ živočíšnej výroby.

Fotogaléria

4.6.2020

Začali sme s prípravou krmiva pre naše kravičky na budúcu zimu.

Fotogaléria

29.5.2020

Preháňanie dobytka po zimnom ustajnení z maštale na pastviny:)

Video

26.5.2020

Pred vypustením kravičiek na pastvu po zimnom ustajnení v maštali sme všetky odčervili, zaočkovali, doplnili ušné známky, odobrali krv na rozbor a vyšetrili teľnosť.

Fotogaléria

14.5.2020

Prvé minúty malého teliatka na tomto svete:)

Video

4.5.2020

Teliatka po narodení prikrmujeme tzv. ekologickým štartérom.

Fotogaléria

21.4.2020

Teliatka počas pobytu v maštali najradšej trávia čas v "teliatkovej škôlke", kde sa hrajú s nevlastnými súrodencami.

Video

6.4.2020

Pripravujeme pôdu na novú sezónu.

Fotogaléria

2.4.2020

S Mgr. Danielom Gelienom sme podpísali zmluvy, na základe ktorých budeme v Slaskej na ploche cca 250 hektárov dlhodobo vykonávať poľnohospodársku činnosť.

Fotogaléria

30.3.2020

S príchodom jari prichádzajú na svet aj prvé tohtoročné teliatka.

Fotogaléria

19.12.2019

Náš tím zabojoval v súťaži o najlepšiu Vianočnú kapustnicu.

Fotogaléria

31.10.2019

Na farmu sme zakúpili nový stroj - miagač (vločkovač) obilia.

Fotogaléria

5.8.2019

Skontrolovali sme zdravotný stav všetkých zvierat v našom stáde.

Fotogaléria

2.7.2019

Na 15. ročník Jarmok ľudových remesiel v Lutile sme poskytli teľacinu z našej farmy.

Fotogaléria

3.5.2019

Sejba - Na 110 hektároch sme zasiali kvalitné lucerko-trávne zmesi, z ktorých budeme dorábať sená a senáže na príkrm nášho dobytka v zimnom období.

Video

24.4.2019

Príprava pôdy pred siatím krmovín.

Video

25.3.2019

PRÍSEV PASTVÍN - Plochy o výmere cca 130 hektárov, ktoré náš dobytok od jari do jesene spása, sme sa rozhodli priosiať kvalitnou trávnou zmesou, čo prispeje k zlepšeniu výživy zvierat.

Video

11.3.2019

Po aplikácii vápenca sme sa v decembri pustili do orby 110-hektárovej parcely. Čo sme nestihli zorať do príchodu zimných mrazov, to sme dokončili po zlepšení počasia vo februári.

Video

28.11.2018

Na ploche cca 110 hektárov aplikujeme prírodný vápenec pre zlepšenie pH pôdy, na ktorej budeme v budúcom roku pestovať kvalitné krmoviny pre náš dobytok.

Video

16.10.2018

Na jeseň sa našim kravičkám narodili teliatka.

Fotogaléria

10.9.2018

Na lúke sa pasú kravy, od trávy im dobre trávi...

Fotogaléria

31.7.2018

Život na farme si užívajú okrem kravičiek aj ďalší obyvatelia farmy.

Fotogaléria

20.6.2018

Kosby úspešne za nami, pripravené zásoby na zimu.

Fotogaléria

11.5.2018

FARMA LUTILA v máji.

Fotogaléria

24.4.2018

Dňa 24.04.2018 nadobudlo právoplatnosť aj posledné kolaudačné rozhodnutie vydané na projekt FARMA LUTILA.

4.12.2017

Tohtoročná zima prišla skoro... o obyvateľov farmy je však postarané

Fotogaléria

17.11.2017

17.11.2017 sme privítali prvých štvornohých obyvateľov našej farmy – 39 kusov mäsového plemena Aberdeen Angus.

Fotogaléria

13.9.2017

Pokračovanie výstavby projektu „FARMA LUTILA“ (aktualizácia september 2017)

Fotogaléria

26.6.2017

Začatie výstavby projektu „FARMA LUTILA“

Fotogaléria

28.9.2016

Získanie všetkých právoplatných stavebných povolení potrebných na stavbu „Farma Lutila“

10.4.2016

Prezentácia zámeru na rok 2016

18.4.2016 o 18:00, Kultúrny dom, Lutila

3.3.2016

Podpis Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi Pôdohospodárskou platobnou agentúrou a Poľnohospodárskou spoločnosťou, s.r.o. na projekt "Farma Lutila"

23.2.2016

Získanie právoplatného a vykonateľného územného rozhodnutia na stavbu "Farma Lutila"

Projekty EU

Tento projekt podporil Európsky fond pre rozvoj vidieka:
Európa investuje do vidieckych oblastí

Miesto realizácie projektu:

Lutila, okres Žiar nad Hronom

Názov projektu:

Farma LUTILA

Hlavný cieľ projektu:

Vybudovanie modernej ekologickej farmy s cieľom vyhovieť požiadavkám na chov dobytka a zabezpečiť vhodné ustajňovanie pre dobytok.

Výška poskytnutého príspevku: 997 706,72 Eur