Farma Lutila - Projekt modernej ekologickej farmy

O NÁS

Hospodárime od roku 2015

Naša spoločnosť hospodári na poľnohospodárskej pôde v katastrálnych územiach Lutila a Žiar nad Hronom od roku 2015.

V prvom roku našej činnosti sme sa zamerali na produkciu sena, ktoré dodávame regionálnym chovateľom.

V roku 2017 sme vybudovali v Lutile ekologickú farmu zameranú na ekologický chov mäsových plemien hovädzieho dobytka a začali s chovom plemena Aberdeen Angus.

FARMA LUTILA

Projekt modernej ekologickej farmy

Naša spoločnosť vybudovala v katastrálnom území Lutila v lokalite „Golaňova medza“ v roku 2017 modernú ekologickú farmu zameranú na chov mäsových plemien hovädzieho dobytka.

Dobytok plemena Aberdeen Angus je chovaný na pastvinách okolo farmy a na plochách, ktoré naša spoločnosť obhospodaruje. Farma zaistí optimálne ustajnenie v priebehu zimného obdobia až do doby nástupu vegetácie.

Projekt FARMA LUTILA zahŕňa nový kravín pre ustajnenie 90 ks hovädzieho dobytka (kráv vrátane teliatok po otelení, mladého dobytka a 2 plemenných býkov), vnútrofaremné hnojisko na maštaľný hnoj na dobu 6 mesiacov, železobetónovú žumpu, senník pre skladovanie balíkovaného sena, slamy, prístrešok pre stroje a ostatné výrobné, prevádzkové, skladovacie a pomocné objekty.

Vizualizácie

Aktuality

25.3.2019

PRÍSEV PASTVÍN - Plochy o výmere cca 130 hektárov, ktoré náš dobytok od jari do jesene spása, sme sa rozhodli priosiať kvalitnou trávnou zmesou, čo prispeje k zlepšeniu výživy zvierat.

Video

11.3.2019

Po aplikácii vápenca sme sa v decembri pustili do orby 110-hektárovej parcely. Čo sme nestihli zorať do príchodu zimných mrazov, to sme dokončili po zlepšení počasia vo februári.

Video

28.11.2018

Na ploche cca 110 hektárov aplikujeme prírodný vápenec pre zlepšenie pH pôdy, na ktorej budeme v budúcom roku pestovať kvalitné krmoviny pre náš dobytok.

Video

16.10.2018

Na jeseň sa našim kravičkám narodili teliatka.

Fotogaléria

10.9.2018

Na lúke sa pasú kravy, od trávy im dobre trávi...

Fotogaléria

31.7.2018

Život na farme si užívajú okrem kravičiek aj ďalší obyvatelia farmy.

Fotogaléria

20.6.2018

Kosby úspešne za nami, pripravené zásoby na zimu.

Fotogaléria

11.5.2018

FARMA LUTILA v máji.

Fotogaléria

24.4.2018

Dňa 24.04.2018 nadobudlo právoplatnosť aj posledné kolaudačné rozhodnutie vydané na projekt FARMA LUTILA.

4.12.2017

Tohtoročná zima prišla skoro... o obyvateľov farmy je však postarané

Fotogaléria

17.11.2017

17.11.2017 sme privítali prvých štvornohých obyvateľov našej farmy – 39 kusov mäsového plemena Aberdeen Angus.

Fotogaléria

13.9.2017

Pokračovanie výstavby projektu „FARMA LUTILA“ (aktualizácia september 2017)

Fotogaléria

26.6.2017

Začatie výstavby projektu „FARMA LUTILA“

Fotogaléria

28.9.2016

Získanie všetkých právoplatných stavebných povolení potrebných na stavbu „Farma Lutila“

10.4.2016

Prezentácia zámeru na rok 2016

18.4.2016 o 18:00, Kultúrny dom, Lutila

3.3.2016

Podpis Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi Pôdohospodárskou platobnou agentúrou a Poľnohospodárskou spoločnosťou, s.r.o. na projekt "Farma Lutila"

23.2.2016

Získanie právoplatného a vykonateľného územného rozhodnutia na stavbu "Farma Lutila"

Projekty EU

Tento projekt podporil Európsky fond pre rozvoj vidieka:
Európa investuje do vidieckych oblastí

Miesto realizácie projektu:

Lutila, okres Žiar nad Hronom

Názov projektu:

Farma LUTILA

Hlavný cieľ projektu:

Vybudovanie modernej ekologickej farmy s cieľom vyhovieť požiadavkám na chov dobytka a zabezpečiť vhodné ustajňovanie pre dobytok.

Výška poskytnutého príspevku: 997 706,72 Eur